HOOFDPUNTEN INZAKE STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT.    
Seniorleden.
Diegenen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.
Juniorleden.
Diegenen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar nog geen zeventien jaar zijn.
Ereleden/ leden van verdiensten.
Benoemd door de Algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, voor bijzondere diensten verricht voor de vereniging.
Ondersteunende leden.
Geen speelrecht – geen actief stemrecht - zij, die de vereniging gelde­lijk of anderszins steunen.
Niet- spelende leden:
Geen speelrecht, wèl stemrecht en deelname aan overige activiteiten
Aanmelding als lid.
Bij de secretaris door inlevering van een volledig ingevuld en onderte­kend aanmeldingsformulier. Voor minderjarigen ook ondertekening door een der ouders /verzorgers.
Toelating of weigering.
Door het bestuur met bij afwijzing een eventueel beroep op de ledenver­gadering.
Einde lidmaatschap.
- door overlijden.
- door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur.
- door opzegging namens de vereniging
- door ontzetting.
- door verlies lidmaatschap K.N.L.T.B.
Bestuur.
Bestaat uit minimaal 3 leden, gewenst 9 à 10 leden. De helft van de bestuursleden met een min. van 4 moeten meerderjarig zijn, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De voorzitter wordt rechtstreeks door de ledenvergadering in functie gekozen en de rest van het bestuur verdeelt de functies in onderling overleg.
Verenigingsjaar.
Loopt van 1 januari t/m 31 december daaropvolgend. Tenminste eenmaal per jaar een Algemene ledenvergadering - uiterlijk in de maand maart.
Deze vergadering wordt door het bestuur samengeroepen. Ieder lid krijgt een schriftelijke uitnodiging min. 7 dagen van te voren. Alle leden hebben toegang - seniorleden, ereleden en leden van verdiensten hebben stemrecht - stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Voor besluitvorming is het nodig, dat 1/6 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Voor de complete statuten kunt U terecht bij het secretariaat van onze vereniging.
Rookafspraken:
Bij jeugdactiviteiten is het roken in de kantine verboden!
Per 01/06/08 geldt volgens de wet een algeheel rookverbod in de kantine!!
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Contributie.
Te betalen vóór 1 april van het verenigingsjaar, of zoals vermeld op de nota.
Commissies.
Deze worden voor een jaar gekozen door de ledenvergadering.
Introductie.
Tot introduceren zijn gerechtigd: gewone leden, ereleden en leden van verdiensten.

Inloggen leden

Sponsoren

Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Meer informatie over ons cookie en privacy beleid Ok